Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Chineng met Lieselotte

Inschrijving:
Inschrijving van een proefles, een workshop, basislessen en/of vervolglessen kan via e-mail, momoyoga of via het inschrijfformulier van de site.
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving, waarbij de overeenkomst voor deelname tot stand komt.

Betaling:
Betaling gebeurt door bankoverschrijving of met Ideal via momoyoga.
Bij een bankoverschrijving dient u het verschuldigde bedrag over te maken op het banknummer NL31 KNAB 0256 9732 02 t.n.v. Chineng met Lieselotte.

Bij de eerste inschrijving start u met een 10-strippenkaart (nadat u mee heeft gedaan met een proefles)
Daarna gaat u over op een 3-maandenkaart (11 lesweken)

3-maandenabonnement (11 lesweken):
De lessenreeks betaal je voor je éerste les van de lessenreeks.

In de maand augustus wordt er geen les gegeven.
Tijdens de schoolvakanties is er geen les.


Instromen:
Instromen is op elk moment mogelijk, mits er nog plaats is in de betreffende les.

Opzegging en annulering:
Opzegging is mogelijk na voltooiing van de laatste les van de strippenkaart of 3-mnd abonnement. Gelieve 1 maand van tevoren aangeven.
Bij annulering of wijziging van een workshop dient u dit binnen 24 uur voor aanvang van de workshop aan te geven.
Het is mogelijk om een vervanger door te geven.

Ziekte/ Uitval:
Bij ziekte of uitval van de docent worden de lessen doorgeschoven. Het inhalen van lessen is mogelijk binnen de periode van een lessenreeks. Bij langdurige ziekte of onvoorziene omstandigheden wordt er samen gekeken naar een oplossing.

Persoonsgegevens:
De persoonsgegevens van de cursist worden alleen gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en de cursist op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen en toekomstige activiteiten.
U wordt automatisch toegevoegd aan de mailinglist. Hiervoor kunt u zichzelf altijd nog op een later tijdstip uitschrijven.
De gegevens worden niet aan derde verstrekt.

Aansprakelijkheid:
De lessen zijn op eigen verantwoordelijkheid en risico van de cursist. Chineng met Lieselotte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van de lessen.
Geef blessures of klachten voor de les door aan de docent.
Juist bij Chi Neng Qigong leer je je eigen grenzen kennen. Alleen jijzelf kan die grens aangeven en bewaken. 

Overige:
Chineng met Lieselotte behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in lesdagen, lestijden en tarieven.


Chineng met Lieselotte
Waterhoenlaan 6
5741 BB Beek en Donk
06 12960238
post@lieselotte.nl

www.lieselotte.nl
KVK 70416966
BTW NL001889700B74